WOD Woensdag

U bent hier

Home » Agenda » WOD Woensdag

Skill
6 hand walk
6 jefferson curl body pump stang met 2 x 2,5 kg
16 one leg deadlift
3x

Kracht
12 one leg deadlift 6L6R
4x
Time cap 8 min

WOD
10 barbell row
8 burpees over de bar
20 deadlift
5x

Time cap 15 min

Meer informatie over onze lessen en tarieven?